NAŠE SPOLEČNOST

Agentura GATE s.r.o., IČO: 28927273, se sídlem V třešňovce 227/12, 190 00 Praha 9.

ZÁVAZEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vedení společnosti si je vědomo rizik a možných negativních následků související se zpracováním osobních údajů. Ochraně osobních údajů je proto věnována vysoká pozornost.

Za účelem stanovení jednotných interních pravidel pro zákonné zpracování osobních údajů a vytvoření systému vnitřních kontrol a opatření k jejich zabezpečení, byla vydána Směrnice ochrany osobních údajů a soukromí.

Zabezpečení osobních údajů je realizováno prostřednictvím systému fyzické a informační bezpečnosti, který je předmětem pravidelné revize a testování.

Za účelem odpovědného a systematického řízení dané oblasti, byla vytvořena funkce tzv. zodpovědné osoby. Výkonem funkce zodpovědné osoby byla pověřena Sabina Smorodin, Account Director.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POVINNÉ INFORMACE

Naše společnost zpracovává různorodé osobní údaje v souvislosti s náborem a zaměstnáváním zaměstnanců, obchodními aktivitami, propagací společnosti, kontrolou a evidencí osob vstupujících do prostor společnosti, prevencí proti COVID-19, ochranou aktiv společností, včetně provozu kamerového systému se záznamem.

Bližší informace v rozsahu čl. 13 až 14 GDPR jsou obsaženy v níže vyjmenovaných dokumentech, které je možné stáhnout, případně Vám mohou být zaslány e-mailem na základě Vaší žádosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO VAŠE DOTAZY A ŽÁDOSTI 

Korespondenční adresa: Agentura GATE s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10

E-mail: dpo@agenturagate.cz

Telefon: +420 241 400 044

Datová schránka: 2xehyif