Klient | Brand

Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic - NORCHAM

Služby

retail

Skills

grafický design, korporátní identita, DTP, digital, print

Challenge

Přetvořit současné staromódní logo a firemní identitu do moderního, inovativního, a přesto formálního designu. Hlavní výzvou bylo dodržet jednotu všech členských severských zemí a zároveň ji správně vykreslit s plným respektem k širokému spektru a různorodosti cílových skupin.

Řešení

Před samotným grafickým návrhem jsme sestavili analýzu značky a cílových skupin, které odhalily klíčové charakteristiky a povinné prvky budoucího designu. Následně proběhla tvorba tří kreativních směrů z nichž byla zvolena jedna cesta k finálnímu rozpracování. Nakonec se nám podařilo sdělit zmíněnou jednotu prostřednictvím obrazu uzlu spojujícího barvy všech členských zemí.

Dopad