Klient | Brand

Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic - NORCHAM

Služby

retail

Skills

Grafický dizajn, korporátna identita, DTP, digital, print

Challenge

Pretvoriť súčasné staromódne logo a firemnú identitu do moderného, ​​inovatívneho a napriek tomu formálneho dizajnu. Hlavnou výzvou bolo dodržať jednotu všetkých členských severských krajín a zároveň ju správne vykresliť s plným rešpektom k širokému spektru a rôznorodosti cieľových skupín.

Řešení

Pred samotným grafickým návrhom sme zostavili analýzu značky a cieľových skupín, ktoré odhalili kľúčové charakteristiky a povinné prvky budúceho dizajnu. Následne prebehla tvorba troch kreatívnych smerov, z ktorých bola zvolená jedna cesta na finálne rozpracovanie. Nakoniec sa nám podarilo vyjadriť spomínanú jednotu prostredníctvom obrazu uzla, spájajúceho farby všetkých členských krajín.

Dopad