ESG: pro lepší planetu, ale i budoucnost vaší firmy

by | 19. Dub. 2023 | Retail

Podnikáte? Investujete?

Pak možná tušíte, že i v oblasti obchodních strategií bude druhá dekáda 21. století výrazně ovlivněna fenoménem udržitelnosti a odpovědnosti. Pokud dříve investoři kupovali akcie především na základě ekonomického kalkulu, tj. cílili na maximální profit, dnes zvažují i fakt, jaký má daná firma dopad na společnost a životní prostředí, jak funguje uvnitř i navenek, jaký je její hodnotový žebříček. Zjednodušeně řečeno, investice do ekologicky či společensky problematických odvětví sice mohou být výnosné, ale mnozí investoři se jim vyhnou, protože nezapadají do jejich hodnotového přesvědčení.

Agentura GATE udržitelnost a odpovědnost aktivně integruje do svého podnikání a chystá i rozšíření svých služeb o tuto oblast ještě před příchodem ESG. Co vlastně tento termín znamená?

Planeta, lidé, byznys

Zkratku ESG (Environmental, Social, and Governance) lze chápat jako souhrnný, mezinárodně uznávaný název pravidel udržitelného a odpovědného byznysu. Enviromentalismus postihuje způsob, jak šetřit životní prostředí, od nakládání s odpady a hospodaření s vodou až po uhlíkovou stopu a obnovitelné energie. Vše vykonávají lidé – a proto ESG zahrnuje i aspekt sociální. Jde o vedení firem, zaměstnance, spotřebitele, dodavatele, o všechny, kteří se podílejí na společenské odpovědnosti. Řeší se firemní kultura, jak jsou nastaveny pracovní podmínky a bezpečnost práce, jaká je možnost dalšího vzdělávání. Sleduje se boj proti korupci, způsob, jakým firma platí daně a další sociálně-ekonomické procesy. Třetím aspektem ESG je governance, čili samotná metoda řízení (management, představenstvo), opět s akcentem na kontrolní mechanismy.

Sliby nestačí

Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) se stane povinným standardem nefinančního reportování o všem, co bylo nastíněno výše – tématem bude vztah k životnímu prostředí, sociální oblast (zejména péče o zaměstnance) i řízení firmy. Míra zavedení principů se odrazí v ESG skóre, často klíčovém pro existenci a rozvoj firem (nízké ESG skóre může například výrazně zkomplikovat získání úvěru v bance apod.).

Už dnes si můžeme nastavit reálné cíle v podobě firemní ESG strategie a její kroky postupně naplňovat. Jen pozor na předstírání, na nesoulad mezi závazky a skutečně realizovanými procesy (greenwashing, socialwashing) – cíle musí být stanoveny tak, aby byly v jakémkoli okamžiku ověřitelné, měřitelné a vymahatelné.

ESG bude i Vaší vizitkou

CSRD vejde v platnost v roce 2024. V prvních dvou letech budou reportovat velké společnosti se stovkami zaměstnanců a obraty v miliónech eur, ovšem v roce 2027 se tato povinnost začne vztahovat i na malé a střední podniky a nevyhne se ani reklamnímu byznysu. V současné době řada firem zprávy o udržitelnosti už vydává a poptávka ze strany klientů jistě ještě vzroste. Proto platí (a bude platit stále víc): pokud agentura prokáže svoji ohleduplnost k životnímu prostředí, příkladnou firemní kulturu a pozitivní vliv na společnost, zvyšuje se její konkurenceschopnost. Navíc, informace z nefinančních reportů lze šikovně využít i v rámci sebeprezentace a marketingu.

Agentura GATE nezaspí

My v GATE sice rosteme, ale reportovat příští rok ještě nemusíme. Zatím třídíme odpad a chceme ještě více snížit jeho objem. Šetříme elektřinu, teplo, papír v tiskárně. Přemýšlíme, jak zredukovat množství obalového materiálu z distribučního skladu (a úsměvnou inspirací nám může být fakt, že jsme z agentury vypudili všelijaké obaly a krabičky od pokrmů, stále častěji si totiž jídlo nosíme z domova). Rozhodně nehodláme téma udržitelnosti a odpovědnosti nechat u ledu a řešit ho až v hodině dvanácté. ESG je pro nás výzva i příležitost a už dnes připravujeme koncepční kroky, jak přispět ještě mnohem výrazněji.

Sledujte nás a dozvíte se, co vše v rámci ESG plánujeme!