Reštauračný koncept Slovnaft

Klient | Brand

Slovnaft a.s. | Fresh Corner

Služby

retail

Skills

Grafický design, promotion, výroba, inštalácia

Challenge

Pripraviť grafický design v rámci rebrandingu čerpacích staníc Slovnaft do nového reštauračného konceptu. Cieľom bolo vytvoriť jednotný a funkčný design reštaurácii, ktorý bude adaptovateľný v rámci celej siete. Nový design mal za úlohu predovšetkým presvetliť moderne poňatú industriálnu reštauráciu v pôvodných tmavých farbách a vytvoriť tak príjemné prostredie pre návštevníkov.

Řešení

V rámci projektu sme vytvorili nové logo Fresh Corner Restaurant, bradning priestoru reštaurácie vrátane vstupu z predajne čerpacej stanice. Na steny boli vyrobené grafiky s moderným 3D logom. Čerešničkou na torte bola video projekcia, ktorá bude premietaná na jednu zo stien reštaurácie.

Dopad

Riešenie bolo po pilotnej fázy projektu prevzaté nielen na ostatné čerpacie stanice v rámci Slovenska, ale celý koncept bol použitý i v ďalších štátoch v rámci skupiny MOL Group.