Rok 2021 a čo nás v ňom čaká?

by | 01. jan. 2021 | Retail

Důraz na smysluplné inovace a smysluplné optimalizace – to je podle mě výhled na rok 2021. Je to sice věštění z křišťálové koule, ale po rozhovorech s manažery marketingu a obchodu a zralé úvaze si myslím, že to skutečně budou hlavní směry, které budou letos ovlivňovat naši kategorii.

Jejich důvody se samozřejmě různí od aktuální situace a výhledů té, které kategorie / firmy / značky. Někteří očekávají stagnaci, jiní růst.

Zároveň také část komunikačních kanálů či nástrojů v místě prodeje (př. ochutnávky) v současné situaci prostě nefunguje a je třeba je vylepšit, nebo vyvinout nové (AI, aktualizace personalizace promo nabídky v reálném čase ad.), které budou plnit jejich cíle.

Také věřím, že ať už s ohledem na hledání nových cest, jak oslovit zákazníky, nebo kvůli snižování nákladů na jejich pořízení budou data získávaná z trhu využívána v daleko větší míře. Nejen jako potvrzení obchodních výsledků, ale také jako zdroj potenciálních informací jejichž analýzou a následnou interpretací lze najít nečekaný zdroj zefektivnění podpory prodeje. Tím se navíc bude zvyšovat tlak na efektivní propojení on- a off-line světa (komunikace / prodejů).

Smysluplné jsem v úvodu záměrně zopakoval několikrát. Je jedno, zda to bude prezentováno jako synergické, či krátkodobě měřitelné jindy méně nákladné, vždy totiž půjde o důraz na efektivitu – tedy prostředků vs. výkon. V souvislosti s tím je pravděpodobné i pokračování ve větším objemu výběrových řízení s cílem podepsat si aktuálně nízké ceny na delší časové období.

Nadále bude pokračovat trend tlaku na dlouhodobou udržitelnost a ekologičnost. Myslím, že právě současná situace vytvoří větší tlak na ceny těchto materiálů a produktů a díky atraktivitě pro stále silnější globální generace spíš poptávka po této kategorii poroste.

Každopádně se máme na co těšit i v roce 2021.

Závěrem mi řekněte: co myslíte, na které podstatné změny, posuny, které můžeme letos očekávat v naší kategorii jsem zapomněl?