Klient | Brand

GlaxoSmithKline CZ | Voltaren & CENTRUM

Služby

activation

Skills

Event management, promotion, sprievodný program, výroba, grafický design, inštalácia a logistika

Challenge

Vymyslieť koncept eventového lounge na sériu bežeckých závodov pre jedného z hlavných partnerov. Následne kompletné zaistenie výroby a realizácie, vrátane sprievodného programu pre rodiny s deťmi.

Řešení

Celý koncept sme postavili na myšlienke, že beh má byť predovšetkým zábava, a to najlepšie pre celú rodinu. Zložili sme preto lounge, kde si prídu na svoje ako deti – formou hier a športových súťaží – tak aj ich rodičia – v našej chill-out zóne alebo pri masáži od fyzioterapeutov.

Dopad

V rámci minulého ročníka (2020) bolo vyzbierané dohromady cez 31.600,- € na pomoc deťom s chorobou pohybového aparátu. Budovanie brand awareness značky Voltaren, podporené i v ATL komunikácií a na sociálnych sieťach. Zvyšovanie návštevnosti lounge s každou ďalšou akciou.